شناسه: 63561

چگونه با اجرای یک قانون، نور امید در دل جوانان زنده می‌شود؟

سیاح رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار با اشاره به یک قانون دولت نوشت: همه کمک کنند با اجرای این‌ حکم، نور امید در دل جوانان زنده شود!

برچسب ها

ثبت دیدگاه