شناسه: 63038
در پی لغو قانون سقط جنین در آمریکا، شماری از شهروندان امریکایی معترض به خیابان ها ریختند.

واکنش کاربران توییتر به اعتراضات مردم آمریکا مبنی بر قانون ممنوعیت سقط جنین

دادگاه عالی آمریکا پس از 50 سال حق حیات جنین دوباره در آمریکا را به رسمیت شناخت. همین موجب شد تا شمار زیادی از مردم آمریکا به خیابان ها آمده و اعتراض خود را نسبت به این موضوع، با آتش زدن پرچم کشورشان نشان بدهند.

 

تصویر
سقط جنین


 

تصویر
سقط جنین

 
 

تصویر
سقط جنین


 

تصویر
سقط جنین


 

تصویر
سقط جنین

 

تصویر
سقط جنین

 

برچسب ها

ثبت دیدگاه