شناسه: 62550

چرا رهبری فارابی⁩ را اهل قزاقستان دانست؟

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور قزاقستان از فارابی نام برده و او را یکی از زمینه‌های اشتراک فرهنگی دو ملت ایران و قزاقستان دانستند.
به گزارش جهت پرس، 

سیدهانی هاشمی در رشته توئیتی نوشت: ‏اخیرا رهبر انقلاب فرمودنده اند "فارابی به‌عنوان یک فیلسوف و دانشمند اسلامی که اصالت قزاقستانی دارد و در ایران هزار سال درباره آثار او تحقیق و مطالعه شده است" و جمعی از براندازان و دشمنان قسم خورده داخلی و خارجی ناگهان وطن پرست شدند!؟!؟

اما با توجه به تغییرات عجیب و مهم معادلات جهان قطعا این پیام رهبر انقلاب چند معنای مهم پنهان دارد:

1/ نگاه به شرق به معنای روس گرایی نیست و به معنای جلب توجه ملل شرق به اشتراکات فرهنگی ایران است...

2/ پس از فروپاشی شوروی، کشورهای مشترک المنافع در آسیای میانه با محوریت روسیه جایگزین شدند. و روسیه همچنان نقش بالادستی را بازی می کند و تاکید رهبری بر اصالت قزاقستانی فارابی، عملیاتی پیش دستانه برای ایجاد منطقه ای مبتنی بر اشتراکات فرهنگی-اسلامی است...

3/ رهبری به دنبال تزریق حس اعتماد به نفس ملی به ملتی است که سالها زیر یوغ ایدئولوژی مارکسیستی بودند، از چه طریق؟ از راه کنار هم قرار دادن ‌مسلمان⁩ و قزاق⁩ بودن به عنوان دو مولفه هویتی و مطرح کردن آن به عنوان افتخارات ملی و اسلامی این منطقه....

4/ مشخص است اشاره رهبری به اصالت قزاقستانی فارابی⁩ هم ریشه در اشتراکات سرزمینی در تاریخ ایران دارد، و هم پیامی به ملت قزاقستان برای تذکر به دوران شکوفایی تاریخیشان است. دورانی که ذیل ایران عزت و افتخار داشتند.

 اما در طرف مقابل هژمون جهانی از طریق ابزاری چون یونسکو⁩ زمینه فتنه سازی بین ایران با همسایگانش را فراهم میکند. یک روز سر نان سنگک یک روز سر سنگ پا و یک روز هم سر اصالت دانشمندان و ... 
‏این درحالی است که هه این دانشمندان فخر اسلام و افتخار همه مسلمانان بوده و هستند.

 این وسط خنده دار آنجاست:
 کسانی که مخالف اصل اسلام هستند امروز مدعی شدند فارابی⁩ که اساسا یک دانشمند اسلامی بوده و متون وی به  عربی نوشته شده است، متعلق به آن‌ها بوده و رهبری آن را به قزاقستان بخشیده است.:))
‏درحالیکه دقیقا برعکس رهبری مشخصا به دنبال نقطه اشتراک و پیوند است.

برچسب ها

ثبت دیدگاه