شناسه: 62530
یادداشت تحلیلی؛

سیامک قاسمی فروشنده تحقیر ملی و مصرف کننده درد و جایگزین فانتزی به جای حکمرانی

سید جواد نقوی نوشت: قاسمی مروج ساده انگاری و فانتزی نگری به مسئله حکمرانی است و فکر می کند جهان فعلی درچند شیوه جذب سرمایه و نوعی افزایش سود خلاصه می شود.
به گزارش جهت پرس، 

سید جواد نقوی روزنامه نگار حوزه اندیشه نوشت:خوب به توئیت ها نگاه کنید ،امروز امریکا از نظر کنترل کرونا اوضاع هنوز خوب نیست ، اردوغان نتوانسته بحران اقتصادی اش را کنترل کند ، هند هر چند ماه یکبار با شورش هایی با تم دینی و اقتصادی روبرو است که نشان از عدم توسعه یافتگی است و از همه مهم تر نئولیبرالیسم قطعا ادامه راه لیبرالیسم نیست و در دو دهه اخیر جدل تئوریکی در سطح فلسفه سیاسی بین متقکران مهم را رقم زده است که فقط کافی است چند سایت و مقاله ساده را نگاه کنید تک تک توئیت ها قاسمی جامعه و کشور را عقب افتاده تصور می کند ان هم به شکل غیر حقیقی و صبح تا شب درد های مجازی تولید می کند که اتفاقا راه حل اش هم ساده است: توافق کنیم مک دونالد با چند شرکت بزرگ به کشور ما می ایند و ما خیلی زود توسعه یافته می شویم و خوشبخت روزگار مثل هند و ترکیه!
قاسمی مروج ساده انگاری و فانتزی نگری به مسئله حکمرانی است و فکر می کند جهان فعلی درچند شیوه جذب سرمایه و نوعی افزایش سود خلاصه می شود و کنترل تورم هم با اصلاحاتی صرف اقتصادی و سیاسی ممکن است ،حال آنکه حکمرانی فعلی جهان بدون تحریم و بدون ضعف های اقتصادی مثل کشور ما هم هیج حال خوشی ندارد ،دموکراسی در امریکا و انگلیس و فرانسه و کشور هایی مثل برزیل و ایتالیا با شکست های بزرگی روبرو بوده است ،انباشت سرمایه و اشکال مختلف دولت ها هم نتوانسته اند از بحران های موجود کم کنند و حضور کرونا در جهان هم نشان داد وضع از انچه تصور می شود خراب تر است و سر اخر هم ذبح کشوری مثل اوکراین بود که همه ایتم های فانتزی قاسمی از رئیس جمهور خوشتیپ تا حضور شرکت های بزرگ و ایضا موافقت چپ و راست عالم را داشت و در یک اشتباه به بازی ابر قدرت ها تبدیل شد.
حال انکه ما در خاورمیانه اوضاع پیچیده تر و سخت تری داریم...

تصویر ذهنی که قاسمی از حکمرانی می سازد در مرحله اول مانع از تفکر کردن در حکمرانی می شود و ادامه خیال خامی که روشنفکران درجه سوم در صد سال اخیر گفته اند یعنی تقلید صفر تا صدی از غرب و ایضا پیشرفت وسیع !!

این تصویر دروغی پیش نبوده است اما مرحله بعدی انزوا و افسردگی ملی است که قاسمی به آن ضریب می دهد و صدای تحول و اصلاح واقعی که از لنز علوم انسانی باید بلند شود را در لحظه خاموش می کند و جامعه را به سمت نوعی بی پرسشی و پر حرفی و زیاد گویی و نق زدن هدایت می کند این مرحله بسیار خطرناک است که خواسته یا ناخواسته قاسمی در حال شکل دادن این دو مرحله است.
اما وظیفه جامعه علوم انسانی قطعا در این مقطع مقابله با او است.

 

برچسب ها

ثبت دیدگاه

حبیب اله منصوری | سه شنبه, 03/31/1401 - 14:46 | | پاسخ | پیوند ثابت
اصلأ اعتماد به غرب و آمریکا اشتباه محض ولی مردم را باید مثل زمان جنگ دریابیم هر جور با مردم رفتارکنید نتیجه را سریع متوجه خودتون میشه مردم اساس این کشورند نه مسؤلین اشرافی هزار بار باید گفت تا بفهمید مسؤلین ملت رفاه می‌خواهند و پس از رفاه گوش جاسوسان و غرب گرایان را خود ملت می پیچند نیاز به یگان و سازمان نظامی نیست تنها قدرت مردمند ی چیز ساده ایست نمی دان چرا تو این 43 سال خود را به....... زده اید خود فروشان دارن جولان می‌دهند مردم باید جلودارش ند و بس کار مردم تنها خواسته مردم رفاه نسبی است نه چز دیگر