شناسه: 61958

اولین حضور رسمی زاهدی وفا در قامت سرپرستی وزارت کار

محمدهادی زاهدی‌وفا که پس از استعفای عبدالملکی بعنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده، در اولین حضور رسمی در قامت سرپرستی وزارت کار در مراسم امضای اسناد همکاری میان ایران و ترکمنستان حضور یافت.

برچسب ها

ثبت دیدگاه