شناسه: 61719
در یک نشست خبری افغانستان مطرح شد

افغانستان نیازمند کمک بشر دوستانه است

معاون کمیسیاریای عالی سازمان ملل برای پناهجویان معاون که روز گذشته به کابل سفر کرده، در یک نشست خبری گفت: به دلیل آوارگی میلیون‌ها افغان نیازهای بشردوستانه در افغانستان زیاد است.
به گزارش جهت پرس، 

«کلی کلمنتس»، معاون کمیسیاریای عالی  سازمان ملل برای پناهجویان معاون که روز گذشته (یکشنبه) به کابل سفر کرده، در یک نشست خبری گفت: به دلیل آوارگی میلیون‌ها افغان نیازهای بشردوستانه در افغانستان زیاد است. 

وی درباره اهداف سفر خود به کابل اظهار داشت: «برای حمایت از افرادی که به افغانستان بازگشته و همچنین دفاع از حقوق زنان و کودکان و توانایی آنها برای حضور در جامعه به افغانستان سفر کردم.» 

منبع: فارس

برچسب ها

ثبت دیدگاه