شناسه: 59759

پرسپولیس یک میلیارد تومان به شهر خودرو داد

باشگاه پرسپولیس امروز یک میلیارد تومان از طلب خود به باشگاه شهر خودرو را پرداخت کرد.
به گزارش جهت پرس، 

باشگاه پرسپولیس طبق حکم کمیته استیناف ۷ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان بابت پرداخت نکردن پول انتقال گل محمدی باید به باشگاه شهر خودرو  بپردازد و امروز یک میلیارد تومان به حساب این باشگاه مشهدی پرداخت کرد.

پرسپولیسی ها   مدتی پیش مبلغ ۲/۵ میلیارد تومان را به  باشگاه شهر خودرو پرداخت کرده بود ند و اکنون  از بدهی شان  حدود ۵ میلیارد تومان باقی مانده است.

لشکری مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس پرداخت یک میلیارد تومان از بدهی این باشگاه  به شهر خودرو را تایید کرد.

برچسب ها

ثبت دیدگاه