شناسه: 55430

تداوم پروژه نا امیدسازی با هدف القای شکست دولت

مهدی فضائلی، معاون اطلاع رسانی دفتر نشر آثار مقام رهبری نوشت: عده ای نه تنها اصرار دارند امیدی ایجاد نکنند بلکه تلاش می کنند مانع رسیدن هر بارقه امیدی هم باشند؛ باور ندارید؟ عدم انعکاس یا نحوه انعکاس پروژه آبرسانی غدیر به مردم خوزستان را در برخی روزنامه های امروز ببینید!

برچسب ها

ثبت دیدگاه