شناسه: 54087
مسعود براتی:

تضمین خواستن چین و روسیه از آمریکا ثابت کرد رویکرد ایران صحیح است

کارشناس مسائل بین الملل گفت: درخواست چین و روسیه از آمریکا برای تضمین دادن درباره منافع برجام، صحت خواسته اصلی ایران را به اثبات رساند که آمریکا قابل اعتماد نیست و نشان داد مطالبه تهران یک خواسته درست و واقعی بوده است.
به گزارش جهت پرس، 

مسعود براتی کارشناس مسائل بین الملل، با اشاره به درخواست تضمین چین و روسیه از آمریکا در برجام، اظهار داشت: نوع رفتار آمریکا در قضیه مذاکرات هسته ای تمام طرف ها را به این نگاه رسانده است که آمریکا دیگر قابل اعتماد نیست و باید در مذاکرات پیش رو تضامینی را از آمریکا گرفت.

وی ادامه داد: نکته مهمی که وجود دارد این است که روابط اقتصادی بلند مدت زمانی شکل می گیرد که یک افق پایداری برای رفع تحریم تصور شود که این مورد از نظر ایران بسیار مهم است.

این کارشناس مسائل بین الملل، گفت: چین و روسیه برای توسعه روابطشان با ایران نیازمند یک روابط پایدار هستند و این موضوع برای ما مهم است و کمک می کند که روابطمان را با شرق گسترش دهیم لذا بی اعتمادی از سمت آمریکا برای همه طرف ها اثبات شده است و دیگر هیچ طرفی به قول های آمریکا اعتمادی ندارد.

براتی تصریح کرد: این درخواست دو کشور، حرف و خواسته اصلی ایران را به اثبات رساند که آمریکا قابل اعتماد نیست و این موضوع تنها تصور ایران نیست و ثابت کرد که مطالبه ایران یک مطالبه درست و واقعی بوده است.

این کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه درخواست تضمین به دلیل رفتارهای خود آمریکاست، بیان داشت: چرا در زمان برجام چنین خواسته هایی وجود نداشت؟ اما اکنون شاهد بیان این موضوعات هستیم که آن هم به دلیل رفتار خود آمریکا است و همچنین با فشاری که آمریکا و اروپا در حوزه انرژی به علت جنگ اوکراین با آن مواجهه هستند می بایست به سمت تضمین رفته تا بتوانند شرایط را کنترل کنند.

برچسب ها

ثبت دیدگاه