شناسه: 52187

گزارش دقیق از افزایش فروش نفت ایران در شرایط تحریم

ضعیف شدن نظام تحریم‌ها یک واقعیت است که دیگر آمریکا نمی‌تواند آن را پشت مذاکره و توافق پنهان کند.

گزارش دقیق از افزایش فروش نفت ایران در شرایط تحریم | دانلود

برچسب ها

ثبت دیدگاه