شناسه: 52159

ارز ترجیحی مبدأ فساد حوزه دارو است

نماینده مجلس گفت: دولت بنا دارد با اصلاح ارز ترجیحی حوزه دارو مانع از هدررفت منابع شود اما مشکل اساسی به ارزانی دارو و قاچاق معکوس بازمی‌گردد که در این حوزه وجود دارد.
به گزارش جهت پرس، 

سید مسعود خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت بنا دارد با اصلاح ارز ترجیحی حوزه دارو مانع از هدررفت منابع شود؛ مشکل اساسی به ارزانی دارو و قاچاق معکوس بازمی‌گردد که در این حوزه وجود دارد، متخصصان تولید و توزیع دارو، ارز ترجیحی را مبدأ فساد اعلام کرده‌اند.

وی افزود: دولت به دنبال تدبیر خاصی است که هم دارو را به دست مردم برساند و هم مانع از قاچاق دارو شود ولی اگر بیمه‌ها در کشورمان کارکرد مناسبی داشتند و جامع بودند حتما می‌توانستیم ارز دارو را حذف کنیم و فسادهای این حوزه را از بین ببریم.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس تصریح کرد: مادامی که زیرساخت بیمه‌ها و حمایت از مردم به دلیل گرانی دارو فراهم نشود مجبور به ادامه دادن وضع فعلی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو هستیم. زیرا ممکن است مردم نیازمند به دارو در مضیقه قرار گیرند.

خاتمی گفت:‌ اگر دولت این تضمین را به مجلس بدهد که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دارو را به دست مصرف‌کننده در شهرها و روستاها به قیمت مناسب برساند و بیمه‌ها حمایت بیشتری از مردم کنند می‌توانیم در آن صورت ارز دارو را حذف کنیم.

منبع: فارس

برچسب ها

ثبت دیدگاه