شناسه: 50993
آمار جهانی کرونا ؛

چند میلیون نفر در جهان کرونایی هستند؟

شمار بیماران فعال کنونی مبتلا به کرونا در سراسر جهان هم اکنون از مرز 58 میلیون و 700 هزار نفر گذشته است.
به گزارش جهت پرس، 

 آخرین آمار و ارقام به روز شده مرتبط با بیماری همه گیر ویروس کرونا در سراسر جهان:

 تعداد کل مبتلایان از ابتدای همه گیری: 335 میلیون و 521 هزار و 830 نفر.

تعداد کل فوتی‌ها از ابتدای همه گیری: 5 میلیون و 574 هزار و 726 نفر.

تعداد کل افراد بهبودیافته: 271 میلیون و 151 هزار و 64 نفر.

تعداد بیماران کنونی در جهان: 58 میلیون و 798 هزار و 40 نفر.

تعداد بیماران با شرایط وخیم: 96 هزار و 832 نفر.

نرخ مرگ و میر ناشی از کرونا به نسبت کل جمعیت مبتلایان: 2 درصد.

تعداد تست های مثبت روز گذشته: 3 میلیون و 27 هزار و 978 مورد.

تعداد فوتی‌های روز گذشته: 8 هزار و 92 نفر.

برچسب ها

ثبت دیدگاه