شناسه: 50938

پروازهای مهرآباد از سر گرفته شد

پروازهای فرودگاه مهرآباد که به دلیل باد شدید متوقف شده بودند، پس از عادی شدن شرایط آب و هوایی دوباره برقرار شده است.
به گزارش جهت پرس، 

 پروازها در این فرودگاه که به دلیل باد شدید متوقف شده بودند، پس از عادی شدن شرایط آب و هوایی دوباره برقرار شده است.

لازم به ذکر است وزش باد شدید برای دقایقی پروازهای امروز (سه شنبه) فرودگاه مهرآباد را متوقف کرد.

برچسب ها

ثبت دیدگاه