شناسه: 50692
وزیر آموزش و پرورش خبر داد

توجه ویژه دولت به نقاط مرزی و حاشیه کشور

وزیر آموزش و پرورش گفت: توجه به نقاط مرزی و حاشیه کشور و محرومیت زدایی در دولت سیزدهم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
به گزارش جهت پرس، 

نوری در جلسه شورای آموزش و پرورش گفت: تأثیر آموزش و پرورش بر اقتصاد بسیار زیاد و ملموس است و می‌توان آن را در سطح جامعه مشاهده کرد.

او گفت: عدالت مناسب و برابر آموزشی در سطح جامعه و برای همه فرزندان ایران اسلامی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت است.

نوری به اجرای دقیق قانون شورا‌های آموزش و پرورش و پیگیری همه مؤلفه‌های حاکم بر این قانون و بهره گیری از ظرفیت همه نهاد‌های جامعه برای کمک به دستگاه تعلیم و تربیت تأکید کرد.

از کل جمعیت جامعه ۸۰ درصد در دانشگاه تحصیل می‌کنند و ۱۵ درصد جذب بازار کار می‌شوند.

به گفته نوری شورای آموزش و پرورش ظرفیت خوبی است که می‌تواند شرایط موجود را روشنگری نماید و مصوباتی داشته باشد که تسهیل کننده جریان و فرآیند‌های آموزشی، تربیتی و تجهیزاتی باشد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

برچسب ها

ثبت دیدگاه