شناسه: 50640
حسین قاسمی، تحلیلگر مسائل سیاسی - امنیتی:

مهرشاد سهیلی ندانسته باعث خیر شد/ مهرشاد نشان داد چقدر سوراخ و‌ منفذ داریم

چندی پیش نام «مهرشاد سهیلی» به عنوان پدیده ای عجیب در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران قرار گرفت و ارتباطاتش حیرت بسیاری را به دنبال داشت. نوجوانی که راه صد ساله را یک شبه پیموده و با برخی کارهای رسانه ای و فعالیت هایی در قالب کار جهادی و خیریه خود را مشهور کرده است!
به گزارش جهت پرس، 

حسین قاسمی، تحلیلگر مسائل سیاسی - امنیتی نوشت: مهرشاد سهیلی یک فرد نیست. مهرشادیسم یک شیوه رشد و ارتقا در کشور شده است. حالا این بخت برگشته،کم سواد و بی صاحب بوده به چنین سرنوشتی دچار شده.

در حالی که ما مشغول مهرشاد هستیم که شاید ده سال دیگه با این شیوه در قدرت قرار بگیرد، ادمهایی همین الان هستند که کمی سواد و قالتاقی بیشتر دارند،‌عنوان دانشگاهی هم دارند، با روش هایی شبیه به این در این کشور مسولیت دارندو دنبال وکالت و وزارت، مهرشاد تازه ادای انها را در می اورد.
 
این بچه نشان داد که چقدر راحت میشود برخی بزرگان و علما و امرا و فرماندهان را بازی داد.نشان داد بیوت ما چقدر اسیب پذیرند.

این بچه بی گناه و قابل ترحم است و فقط نشان داد که سیستم چقدر قابل رخنه است و دستگاههای اطلاعاتی ما هم خواب .

این طفل بیجاره  با هشت نه کلاس سواد، احتمالا با یک  مربی و هادی که او هم چندان پخته نیست، ببینید تا کجاها را سرکار گذاشته است.

حالا در نظر بگیرید چقدر ما در برابر سرویس های اطلاعاتی و‌شبکه های مخفی دشمن که این بچه و‌مربیان وهادیان او‌ پیش انها  عددی نیستند،آسیب پذیریم.

مهرشاد نشان داد چقدر سوراخ و‌منفذ داریم ، این پسر ندانسته  باعث خیر شد، خیلی از رسانه ها و افراد را به راحتی باردار کرد. از طرف دیگر نشان داد که ظاهر سازی و ظاهرگرایی چقدر در رشد و برکشیدن افراد موثر است.

نشان داد که کاریکاتوری از جوانان مومن انقلابی در حال  حاکم شدن است، بنظرم چه کسی پشت این بچه است، چقدر پول داده یا میدهد و...اولویت و اصل داستان نیست.

باید بررسی کرد چرا این مدل رفتار و گفتار و لباس پوشیدن و این حرفها را زدن باعث رشد و باز شدن قفلها و‌ به به و چه چه مسولین می شود؟ درد اینجاست، مهرشادیسم راه رشد و ارتقادر سیستم شده این طفل هم یادگرفته، این بیچاره سیبل شدوالا این نوع رشد و‌ گنده‌گویی و خود رییس جمهور و‌وزیر پنداری در جریان ارزشی مدتهاست باب شده.این بیچاره صاحب و سواد لازم را ندارد، اما گنده ها و رئوس این روش رشد را کسی جرات نمیکند نقد کندضعیف کشی نکنیم.

مهرشاد سهیلی موسیانی را رها کنید، مهرشادهایی را بچسبید که با همین شیوه ها و حتی تهوع اورتر الان بر برخی مناصب تکیه زده اند. تیم رسانه ای دارند،‌پول بیت المال در اختیارشان است، باند و تشکیلات دارند.

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مستاجر | جمعه, 10/24/1400 - 03:44 | | پاسخ | پیوند ثابت
در غیاب عدم نظارت و اعتماد بیجا و بی ارزش شدن فرهنگ کار و تللش و تخصص عجیب نیست که دور دور کلاهبرداران شده است
مستاجر | جمعه, 10/24/1400 - 03:44 | | پاسخ | پیوند ثابت
در غیاب عدم نظارت و اعتماد بیجا و بی ارزش شدن فرهنگ کار و تللش و تخصص عجیب نیست که دور دور کلاهبرداران شده است
مستاجر | جمعه, 10/24/1400 - 03:49 | | پاسخ | پیوند ثابت
در غیاب عدم نظارت و اعتماد بیجا و بی ارزش شدن فرهنگ کار و تلاش زمینه رشد کلاهبردان فراهم شده است_وضعیت نکبت بار اقتصادی مملکت به لطف مدیران فاسد و بی لیاقت در دولتهای گذشته است
مستاجر | جمعه, 10/24/1400 - 03:49 | | پاسخ | پیوند ثابت
در غیاب عدم نظارت و اعتماد بیجا و بی ارزش شدن فرهنگ کار و تلاش زمینه رشد کلاهبردان فراهم شده است_وضعیت نکبت بار اقتصادی مملکت به لطف مدیران فاسد و بی لیاقت در دولتهای گذشته است