شناسه: 50413

بازتاب توئیتری سخنان رهبر انقلاب درباره غیرت دینی

کاربران انقلابی توئیتر، ضمن استقبال از سخنان امروز رهبر انقلاب در رابطه با «غیرت دینی» توئیت‌های متعددی در این رابطه منتشر کردند.
به گزارش جهت پرس، 

رهبر معظم انقلاب در سخنرانی امروز خود که به مناسبت سالروز قیام 19دی‌ماه مردم قم علیه رژیم منحوس پهلوی انجام شد، به موضوع «غیرت‌دینی» اشاره فرمودند.

 

01 

02
بر همین اساس کاربران انقلابی توئیتر نیز کوشیدند تا ضمن بازتاب سخنان معظم‌له، نسبت به تبیین فرمایشات ایشان اقدام کرده، و برداشت‌های شخصی خود را در این رابطه به رشته تحریر در آورند.
 

03 

0405


 

06


 

07


 

08

 

ثبت دیدگاه