شناسه: 48068
کنایه یک کاربر توییتری به عملکرد دولت قبل؛

فرق دارد چه کسی را انتخاب میکنیم

نوید مستفیضی در توییتی نوشت: از "چرا باید برای بیمارانی هزینه کنیم که عمر کوتاهی دارند" رسیدیم به حضور رئیسی تو بین بیماران خاص و اختصاص ردیف بودجه! فرق داره ‌کی رو انتخاب میکنیم

رئیسی | دانلود

برچسب ها

ثبت دیدگاه