شناسه: 47991

پاسخ جالب علی باقری به انتقادات طرف اروپایی از بسته پیشنهادی ایران

علی باقری در پاسخ به انتقاد اروپایی ها به بسته پیشنهادی ایران در مذاکرات گفته من براساس منافع کشورم پیشنهاد میدم نه دیدگاه شما!

برچسب ها

ثبت دیدگاه