شناسه: 47929
توییتگردی:

اگر تحریمها را برندارید از این هم جلوتر خواهیم آمد

همزمان با دور اول مذاکرات ایران غنی سازی با سانترفیوژهای نسل ۶ را آغاز کرد.

برچسب ها

ثبت دیدگاه