شناسه: 47864

‏تیم ایرانی نمایندگان ایالات متحده را به اتاق مذاکره راه نداده!

‏تیم ایرانی نمایندگان ایالات متحده را به اتاق مذاکره راه نداده؛ آمریکایی ها رفته اند اتاق بغل و غیرمستقیم از طریق نمایندگان اروپا از روند مذاکرات باخبر میشوند! تاریخ آمریکا تاکنون چنین حقارتی به خود ندیده بود؛ در جهان فقط یک کشور است که سیاسی یا نظامی آمریکا را خفت میدهد: ‎#ایران!

برچسب ها

ثبت دیدگاه