شناسه: 47627

التماس آمریکا برای مذاکره

با این که آمریکا از برجام خارج شده اما هنوز اشتیاق زیادی به بازگشت به این قرداد دارد اما با تحقیر از سوی ایران دیگر نمی تواند به این مذاکرات برگردد.

برچسب ها

ثبت دیدگاه