شناسه: 47280

فیلم/ چه کسانی چادرهای کشاورزان اصفهانی را آتش زدند/ تصاویر اختصاصی از زاویه دیگر

فیلم‌های کوتاه و ناقصی در فضای مجازی پخش شده که بیان‌گر آتش زدن چادرهای کشاورزان معترض توسط نیرو انتظامی است که با مشاهده فیلم زیر از زاویه دیگر مشخص می‌شود افراد مغرض دیگری دست به این کار زدند.

آتش زدن چادر | دانلود

برچسب ها

ثبت دیدگاه

یک نفر | پنجشنبه, 09/04/1400 - 22:06 | | پاسخ | پیوند ثابت
اتش زنندگان اراذل و اوباش نبودند بلکه مانند دی 88 بسیج و سپاهی در قالب و لباس اراذل و اوباش ان موقع پرچم عاشورا و چند روز گذشته هم چادر های کشاورزان را اتش زدند و البته با ابن سبک و سیاق 42 سال است که مردم را فریب می دهند و حالا مردم از خواب بیدار شدند