شناسه: 47149
یک نماینده مجلس پاسخ داد:

سقف مجاز حقوق دریافتی وزرا چقدر است؟

رییس هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی گفت: مجموع دریافتی کارکنان دولت حتی وزرا و نمایندگان، نباید بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد.
به گزارش جهت، 

 شریعتی، رییس هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی مجلس در برنامه صبح بخیر ایران بیان کرد: مجموع دریافتی (اعم از حقوق پایه، مزایا، دریافتی های مستمر و غیر مستمر، پاداش، کارت هدیه و...)  کارکنان دولت حتی وزرا و نمایندگان مجلس، نباید بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد.

او ادامه داد: هیچکس قائل به تساوی در حقوق و دستمزد نیست ولی تبعیض ها مردم را آزار می دهد. سقف دریافتی پزشکان ماهانه باید زیر ۱۰۰ میلیون تومان باشد.


حقوق | دانلود

برچسب ها

ثبت دیدگاه