شناسه: 46987

موفقیت چشم گیر بانوان ورزشکار

موفیقت های بانوان ورزشکار ایرانی باعث شد تبلیغات کشور های غربی وفعال حقوق بشر علیه ان ها بی اثر شده و نگاه کاربران شبکه اجتماعی را به خود عوض کند.

برچسب ها

ثبت دیدگاه