https://jahatpress.ir/fa/news/46846

شناسه خبر: 46846
1400-8-30 13:27

منافق کودک کش روز جهانی کودک را تبریک گفت!

سرکرده گروهک منافقین با توییتی روز جهانی کودک را تبریک گفت،این در حالی است که دست او به خون بسیاری از کودکان ایرانی و عراقی آلوده است.