شناسه: 46789

تصویری از زاینده‌رود در زمان قاجار

بنظرتون زاینده رود همیشه پر آب بوده؟ بر کسی پوشیده نیست، به ویژه اصفهانی ها که خیلی خوب می‌دانند زاینده رود یک رودخانه کم آب و کم عمق فصلی است و در شرایط کم آبی و خشکسالی‌ ، اصفهانی‌ها با بستر خشک آن مواجه می‌شدند.

برچسب ها

ثبت دیدگاه