شناسه: 46766
نماینده مجلس:

عمده خطاها و فسادها در دولت دوم خاتمی رخ داد

مالک شریعتی، نماینده مجلس شورای اسلامی توئیتی را درباره فساد پرونده کرسنت و بیژن زنگنه منتشر کرد.

برچسب ها

ثبت دیدگاه