شناسه: 45519

هنوز ۲۰ درصد مردم واکسن نزدند

رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفته هنوز ۲۰ درصد مردم #واکسینه نشدن! هرچند طبق بررسی هایی که شده اگه پیک ششم بیاد، به قدرت و شدت پیک های قبلی نیست ولی به هرحال اگه جزء اون ۲۰ درصد هستی اینو بدون که باتوجه به قوانین جدید تا واکسن نزنی خبری از سفر رفتن و... درکار نیست

برچسب ها

ثبت دیدگاه