https://jahatpress.ir/fa/news/43897

شناسه خبر: 43897
1400-7-29 10:05

فیلم/ حقایق عجیبی از وضعیت آمریکا!

آمریکا شاید بهشت گمشده بسیاری از افراد باشد اما آمار های رسمی از حقایق تلخ این کشور سخن می گوید.