شناسه: 43723

توییت لجین الهذلول پیرامون وضعیت زندان های عربستان

لجین الهذول برای اولین بار پس از آزادی از زندان درباره زندان‌ اداره تحقیقات عبستان موسوم به «مباحث» اظهار نظر کرد
به گزارش جهت، 

لجین الهذول، کنشگر عربستانی برای اولین بار پس از آزادی از زندان به طور مختصر و غیرمستقیم در مورد زندان‌ اداره تحقیقات عربستان موسوم به «مباحث» اظهار نظر کرد.

لجین در در واکنش به گزارش شبکه الشرق در مورد تمجید از زندان المباحث که از سوی عربستان سعودی تأمین مالی می‌شود، در حساب کاربری خود در توییتر نوشت که من حرف‌های زیادی برای گفتن دارم؛ اما در حال حاضر مایلم سکوت کنم.

برچسب ها

ثبت دیدگاه