شناسه: 43721

سابقه سیاه رژیم سعودی در اعدام زندانیان زن در دهه گذشته

سوابق سیاه رژیم سعودی در اعدام زندانیان زن در دهه گذشته توسط سازمان اروپایی حقوق بشر ثبت و منتشر شد.
به گزارش جهت، 

سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان سوابق سیاه رژیم سعودی در اعدام زندانیان زن در دهه گذشته را ثبت منتشر کرد.
این سازمان اعلام کرد که رژیم سعودی در 11 سال گذشته 29 زن را گردن زده است که این امر نشان می‌دهد تعداد زنان اعدامی در عربستان بیش از آن است که به‌صورت رسمی اعلام شده است.
این سازمان اظهار داشت که سیستم قضایی در عربستان فاقد استقلال و یکپارچگی است و رویه‌ها و نتایج آن قابل‌اعتماد نیست.

برچسب ها

ثبت دیدگاه