شناسه: 43717
توییتگردی:

برنامه وزیر اقتصاد برای تیم جدید سازمان مالیاتی

سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد طی توییتی نوشت: ‏تنها همزمان با ‎تسهیل فضای کسب‌وکار و رونق اقتصادی است که می‌توان دولت را بر اساس درآمدهای ‎مالیاتی اداره کرد.

ثبت دیدگاه