شناسه: 43704

ارزش سهام عدالت امروز 26 مهر 1400

ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۰.۲ درصد افزایش یافت .
به گزارش جهت، 

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۰.۲ درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲ هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۴۰۲ هزار تومان، ۲۵ میلیون و ۲۴۴ هزار تومان و ۱۲ میلیون و ۴۲۴ هزار تومان رسید.

با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۸ میلیون و ۴۱ هزار تومان رسیده است.

برچسب ها

ثبت دیدگاه