شناسه: 43699

کاری که قالیباف برای کمیسیون طرح صیانت کرد

پخش نشست کمیسیون ویژه «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» از اینستاگرام خبرگزاری خانه ملت (و بخش ابتدایی آن از شبکه خبر) توجه به حقوق ملت است

برچسب ها

ثبت دیدگاه