شناسه: 43697

قاچاقچی مواد مخدر ایران را تهدید کرد

سایت وزارت خارجه آمریکا، اسم الهام علی اف را به عنوان قاچاقچی مواد مخدر ثبت کرده است.

برچسب ها

ثبت دیدگاه