شناسه: 43496

بزرگترین کاشف مواد مخدر از نظر سازمان های بین المللی کدام کشور است؟

درحالی که بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی، ایران بزرگ‌ترین کاشف مواد مخدر در جهان هست یک احمق فاسد که در سال ۲۰۱۲ بزرگ‌ترین دیکتاتور فاسد انتخاب شده ایران رو متهم به قاچاق مواد مخدر کرده!

برچسب ها

ثبت دیدگاه