شناسه: 43494

علت عدم واکنش کشورهای اروپایی به حادثه تروریستی مسجد قندهار چه بود؟

هفت روز بعد از حادثه تروریستی مسجد قندوز، مسجد شیعیان در قندهار به خاک و خون کشیده شد.

برچسب ها

ثبت دیدگاه