شناسه: 43318

قانون جدید پوشش برای زنان در مسابقات هندبال

بعد از اعتراض چند کشور به اجبار پوشیدن بیکینی برای زنان، قوانین پوشش هندبال تغییر کرد و اینطور شد: زنان ملزم به پوشیدن تاپ و شُرت تنگ هستند که نهایتا تا وسط ران باشد! پوشش مردان میتواند ۱۰سانتیمتر پایینتر از زانو باشد اما بانوان باید تنگ بپوشند تا وسط ران!!! #برهنگی_اجباری

برچسب ها

ثبت دیدگاه