شناسه: 43246
واکنش طنز به اظهارات عجیب یک بازیگر بعد از مهاجرت

نکنه افشاگری اسنودن هم کار پرستو صالحی بوده!؟

پرستو صالحی: از ایران مهاجرت کردم چون شرط موندم سکوت بود!

برچسب ها

ثبت دیدگاه