شناسه: 43175

تجزیه افغانستان ماموریت جدید این فتنه گر یهودی!

حضور برنارد هنری لوِی در سالیان گذشته در کشورهای لیبی و مصر و افغانستان و... به معنای تجزیه یا جنگ داخلی بوده است

برچسب ها

ثبت دیدگاه