شناسه: 43172

ماجرای تخریب مسجد شیعیان در آذربایجان چه بود؟

فیلمی که با عنوان تخریب حسینیه شیعیان جمهوری آذربایجان در باکو توسط رژیم علی اف منتشر شده،مربوط به چند سال قبل بوده و با هدف تحریک افکار عمومی در این مقطع باز نشر شده است

برچسب ها

ثبت دیدگاه