ثبت دیدگاه

اصغر طاهری | چهارشنبه, 07/21/1400 - 14:37 | | پاسخ | پیوند ثابت
خیر عمدی بود وگرنه عذرخواهی میکرد نه فرار