شناسه: 42690

تفاوت نرمش قهرمانانه با ذلت در مذاکره!

امیرعبداللهیان: آمریکا ١٠ میلیارد دلار پول بلوکه شده ما را آزاد کند تا زودتر به میز مذاکره برگردیم‌‌ !

برچسب ها

ثبت دیدگاه