شناسه: 42512

دلیل اصرار جریان اصلاحات برای لشکرکشی به پنجشیر چه بود؟

جریان اصلاحات چطور باید اثبات کند که تمام اقدامات و فعالیت‌هایش در راستای تامین منافع غرب است؟

برچسب ها

ثبت دیدگاه