شناسه: 41948

دشوارترین برهه مدیریت در صداوسیما نصیب علی عسگری شد!

حالا که رفتن علی عسگری از صداوسیما قطعی شده باید بگم جدای از نقدها، کارهای مهمی هم انجام دادن که میشه به جوانگرایی، تولیدات فاخر در شبکه پویا و توجه به اقوام ایرانی و ... اشاره کرد.
به گزارش جهت، 

احمد کارآمد مدیرمسئول خبرگزاری جهت در توییتی نوشت حالا که رفتن علی عسگری از صداوسیما قطعی شده باید بگم جدای از نقدها، کارهای مهمی هم انجام دادن که میشه به جوانگرایی، تولیدات فاخر در شبکه پویا، برنامه هایی مثل عصر جدید و توجه به اقوام ایرانی و ... اشاره کرد.

برچسب ها

ثبت دیدگاه