شناسه: 41913

طنین شعار مرگ بر آمریکا در حرم امام حسین (ع)

یکی از زائران فلسطینی در حرم امام حسین (ع) در میان جمع پرشور زائران اربعین گفت: هر کسی که در مسیر امام حسین (ع) گام برمی دارد، باید برای مطالبه عدالت و دادگری قیام کند و عدالت و دادگری تا زمانی که اسرائیل وجود داشته باشد, برقرار نخواهد شد پس "مرگ بر اسرائیل". سایر زائران پس از او شعار دادند: "کلّا کلّا آمریکا"

کربلا | دانلود

برچسب ها

ثبت دیدگاه