شناسه: 41911

پوستر/ آزادی بیان آمریکایی

غربی‌ها و در راس آن ایالات متحده همواره با ادعای آزادی بیان، سیاست سایر کشورها و به ویژه کشورهای خاورمیانه را به چالش می‌کشند.

آمریکا که مدعی دفاع از ارزش های غربی همچون آزادی بیان و دموکراسی است، این ارزش ها را در جایی که محملی برای بیان نظرات مخالفان باشد، از بیم برملا شدن چهره واقعی خود برنتافته و اقدام به تحریم صدای مخالفان حتی در فضای مجازی می کند.

برچسب ها

ثبت دیدگاه