شناسه: 41853

خاطره داریوش از یورش ماموران رژیم پهلوی به منزلش

فرح دیبا اخیرا از جمهوری اسلامی به دلیل برخورد با هنرمندان انتقاد کرده است!

داریوش | دانلود

برچسب ها

ثبت دیدگاه