شناسه: 41843

شبکه های اجتماعی، قاتل جوانان

در آمریکا میزان خودکشی بین افراد 10 تا 24 ساله از سال 2007 تاکنون بیش از 60 درصد افزایش یافته است.
به گزارش جهت پرس، 

کارشناسان یکی از دلایل شدت یافتن خودکشی جوانان ایالات متحده را استفاده از شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام دانستند.

.... استاد دانشگاه پیتسبورگ هم گفته است، نوجوانانی که بیش از 2 ساعت در روز از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند، پیامد هایی از جمله ضعف سلامت روانی، افسردگی، خودکشی  و افت تحصیلی را در پیش دارند.

برچسب ها

ثبت دیدگاه