https://jahatpress.ir/fa/news/41742

شناسه خبر: 41742
1400-6-29 12:29

واکسن ایرانی مجوز ورود به نشست جهانی آب و هوا را کسب کرد

نام واکسن برکت در لیست واکسن‌هایی قرار گرفته که تزریق آن، مجوزی برای ورود به اجلاس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد (موسوم به COP-۲۶) است